User agent %
Mozilla/5.0 56.17
MSIE 6.0 12.13
SemrushBot/3~bl 8.44
Rackspace 5.23
bingbot/2.0 4.17
SemrushBot/6~bl 2.59
SemrushBot/2~bl 1.97
YandexBot/3.0 1.21
MSIE 9.0 0.97
Mozilla/4.0 0.88
Others 6.23