User agent %
Mozilla/5.0 58.86
MSIE 6.0 11.04
SemrushBot/3~bl 7.49
Rackspace 5.70
bingbot/2.0 3.70
SemrushBot/6~bl 2.33
SemrushBot/2~bl 1.75
YandexBot/3.0 1.14
MSIE 9.0 0.89
Mozilla/4.0 0.85
Others 6.26